Test komputera

Czy jest włączona obsługa JavaScript? -
Czy przeglądarka użytkownika jest zgodna z wymaganiami platformy?
Czy jest włączona obsługa Cookies?
Szybkość łącza (min 256kb/s) 65641,0 kb/s
Czy rozdzielczość ekranu jest prawidłowa (min. 1368x768) ?